Konuyu Belirle

Sitemizde yayınlanan konu başlıklarından tebliğde bulunacağınız konuyu belirleyiniz.


A. GÖNÜL COĞRAFYAMIZDA DİN EĞİTİMİ

I. OTURUM: DİN EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ

         -  Din Eğitiminde Uluslararası Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı
         -  Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi
         -  Din Eğitiminde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II. OTURUM: İSLÂM ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ (I)

         -  Kuzey Afrika Ülkelerinde Din Eğitimi
         -  Orta Afrika Ülkelerinde Din Eğitimi
         -  Güney Afrika Ülkelerinde Din Eğitimi
         -  Ortadoğu Ülkelerinde Din Eğitimi

III. OTURUM: İSLÂM ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ (II)

         -  Batı Avrupa'da Din Eğitimi
         -  Balkan Ülkelerinde Din Eğitimi
         -  Kafkasya Bölgesinde Din Eğitimi
         -  Hint Alt Kıtasında Din Eğitimi
         -  Orta Asya Ülkelerinde Din Eğitimi

IV. OTURUM: TÜRKİYE'DE DİN EĞİTİMİ: İMAM HATİP LİSELERİ

         -  Dünden Bugüne İmam Hatip Liseleri
         -  Niçin Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri?
         -  İmam Hatiplerde Vizyon, Kurum Kültürü ve Aidiyet

B. ULUSLARARASI KARDEŞLİĞİN OLUŞUMUNDA ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNİN ROLÜ

V. OTURUM: İSLÂM VE KARDEŞLİK

         -  Ensar-Muhacir Kardeşliği Bağlamında UAİHL
         -  İnsan Hakları ve Görevleri Beyannamesi Olarak Veda Hutbesi
         -  Günümüz İslâm Dünyasında Kardeşlik ve Dayanışma Ruhu

VI. OTURUM: GENÇLERİN DİLİNDEN VE GÖNLÜNDEN TÜRKİYE VE UAİHL

         -  Afrika Bakış Açısıyla Hayalimizdeki Türkiye ve Uluslararası AİHL
         -  Balkan Bakış Açısıyla Hayalimizdeki Türkiye ve Uluslararası AİHL
         -  Asya Bakış Açısıyla Hayalimizdeki Türkiye ve Uluslararası AİHL

VII. OTURUM: İSLÂM ÜLKELERİ ARASINDA KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİNİN OLUŞUMUNDA ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİN ROLÜ

         -  Farklı Kültüre Sahip Gençler Olarak Okulumuzda Oluşturduğumuz Kardeşlik Ruhu
         -  Ben ve Öteki Değil; Biz, Hepimiz!
         -  Biz ve Türkiye’den Kardeşlerimiz…
         -  Özgün Bir Din Eğitimi Modeli Olarak İmam Hatip Okulları

C. MODERN DÜNYANIN MÜSLÜMAN ÖNDER ADAYLARI

VIII. OTURUM: BİLİM DÜNYASI VE GENÇLİK

         -  Geçmişte Bilim Dünyasını Aydınlatan İslâm Âlimlerinden Günümüze Yansımalar
         -  İslâm Dünyasının İnşasında Geleceğin Bilim Adamlarına Düşen Görevler
         -  İnternet ve Sosyal Medya Bağlamında Bilgi Teknolojilerinin Din Eğitimine Etkileri
         -  Uluslararası AİHL Öğrencilerinin Geleceğin Bilim Dünyasına Sunacakları Katkılar
         -  Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde Akran Rehberliği

IX. OTURUM: İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

         -  Ortadoğu, Asya, Afrika ve Balkanlardan İslam Medeniyetinin Beşiği Şehirler
         -  İslâm Kültür ve Medeniyetinin Oluşumunda Dil ve Edebiyatın Önemi
         -  İslâm Kültür ve Medeniyetinin Yeniden İhyasında Uluslararası AİHL’den beklentiler

X. OTURUM: GÜZEL SANATLAR VE GENÇLİK

         -  Afrika Ülkelerinde Güzel Sanat Örnekleri (3 Örnek)
         -  Balkan Ülkelerinde Güzel Sanat Örnekleri (3 Örnek)
         -  Asya Ülkelerinde Güzel Sanat Örnekleri (3 Örnek)

XI. OTURUM: İSLÂM TOPLUMLARINI ETKİLEYEN YAPILAR

         -  Uluslararası İslâm Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İşbirliği Teşkilatları ve Bu Teşkilatlardan Beklentiler
         -  Ülkelerin Yönetim Biçimlerinin Din Eğitimine Etkileri (Lâik/Demokratik/Monarşi vb)
         -  İslamofobi Algısı ve Mücadele Yöntemleri
         -  Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinin İslâm Ülkelerine Kazandıracakları
         -  Mezunları Dilinden Uluslararası AİHL (Kayseri, Konya, İstanbul birer mezun)